Erdoğan Yüzkollar

Doğum Tarihim: 14.08.1971
Ünvanım: Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzman Doktor
Medeni Halim: Evli ve iki çocuk babasıyım.
e-posta adresim:  eyuzkollar@yahoo.com

ÖĞRENİM DURUMUM:

 • Temmuz 1996-Temmuz 2000
  Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Asistanlığı, Zeynep Kamil Doğum ve Çocuk Hastalıkları
  Araştırma Hastanesi, İstanbul

 

 • Eylül 1989-Ağustos 1995
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktorluğu (Derece ikinci), Edirne

 

 • 1986-1989
  Lise, Kırklareli Atatürk Lisesi, Kırklareli
 • 1983-1986
  Ortaokul, Kırklareli Merkez Orataokulu, Kırklareli

 

 • 1978-1983
  İlkokul, Kırklareli Cumhuriyet İlkokulu, Kırklareli

İŞ TECRÜBEM:

 • Eylül  2000-Şubat  2002 Şuşehri Devlet Hastanesi  Sivas

 

 • Şubat 2002  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik asistanlığı (İstifa)

 

 • Mart  2002-Mart  2006 SSK Çekirge Çocuk Hastanesi Bursa

 

 • Haziran 2002-Mart  2006 part- time olarak Bursa Ren Tıp Cerrahi Merkezi, Nilüfer Bursa

 

 

 • Mart  2006 -Mart  2014 Doruk Özel Çekirge Hastanesi, Osmangazi Bursa .

 

Çalıştığım tüm kliniklerde acil,yenidoğan yoğun bakım(NICU)  ve büyük çocuk yoğun bakım ünitelerinde görev aldım.

ÜYELİKLERİM:
Türk Tabipler Birliği

Türk Milli Pediatri Derneği

Türk Pediatri Kurumu

YABANCI  DİLLER:

İngilizce düzeyi (İntermediate)

İLGİ ALANLARIM:

Basketbol, bilgisayar ve tenis.

UZMANLIK TEZİM:

Pretem ve term yenidoğanların hepatit B immunizasyonuna cevapları.  2000

Tez Danışmanım: Doç Dr. Aysu Say

KATILDIĞIM MESLEKİ KURSLAR:

1.Denver II gelişim tarama testi kursu. 2.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 2003
İstanbul

 1. Pediatrik mekanik ventilasyon kursu.      XX. Ulusal yoğun bakım kongresi 2004
  Kuşadası, Aydın.
 2. İleri yaşam desteği kursu.     40. Türk Pediatri Kongresi 2004  İstanbul
 3. 3. pediatri yeterlilik sınavını geçtim (84).    Türk pediatri yeterlilik kurulunun düzenlediği. (10 kasım 2006).  50.Milli Pediatri Kongresi, 2006  Antalya.
 4. Çocuklarda ileri yaşam desteği kursu.    Çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği 2007 Bursa
 5. Çocuklarda ileri yaşam desteği kursu (ÇİYAD) .43.Türk pediatri kongresi.2007    Bodrum Muğla
 6. APLAS: The pediatric emergency medicine course  .  46.Türk pediatri kongresi. 2010 Çeşme, İzmir
 7. Astım kontrolunu etkileyen durumlar kursu .   Ulusal alerji ve klinik immunoloji kongresi 2010 Antalya

9.. Alerji de acil durumlar kursu.   Ulusal alerji ve klinik immunoloji kongresi 2010  Antalya

 1. İlaç alerjilerine pratik yaklaşım kursu .   Ulusal alerji ve klinik immunoloji kongresi 2010 Antalya
 2. İlk beş yaşta sağlam  çocuk izlenimi kursu.     33. Pediatri günleri 2011 İstanbul
 3. Mekanik ventilasyon kursu .     47. Türk pediatri kongresi .2011 KKTC
 4. Çocuk acil kursu.     Uluslarası katılımlı 9. ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi  2012 Ankara
 5. Çocuk acil kursu.     49.Türk pediatri kongresi.2013 İstanbul
 6. İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi kursu.    35 .Pediatri günleri. 2013 İstanbul

BİLİMSEL YAYINLARIM:

Yurt Dışı Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Sak E, Akın M, Atay E, Yuzkollar E.  İnvestigation of the relationship between low apgar

scores and early   neonatal thyroid function. Pediatr int. 2000 oct. 42(5):514-6

 1. E.Atay, A.Say, E.Yuzkollar, F.Yıldız, F.Güven, Z.Atay.  Transplacental Anti-HBS

Antibodies and Hepatitis B Immunization. Journal  of  Perinatal Medicine Vol.29 (2001)

Supplement 2 page58

 1. Neonatal Purpura Fulminans Associated with Early-Onset Gram Negative Enterobacter

Septicemia: A Case Report. Enver Atay, Mehmet Akin, Erdogan Yuzkollar, Zeynep

Atay, Esengul Dursun, Ömer Ceran. Pediatr int. 2003 Sep. Vol.18 (3):162-163

Yurt İçi Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Yenidoğanda paraesofageal hiatal herni olgusu.
  F.Yıldız, E.Can, E.Yüzkollar, A.Say. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2000
 2. Göğüs ön duvarında kitle ile tanı alan torasik aktinomikoz; bir vaka takdimi. Erdoğan Yüzkollar, Tamer Özekinci, Seval Özdemir, Elfi Divanlı, Fatih Ünal Yusuf Özmen, Mehmet İzzet Avşar. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Dergisi 2005, Cilt 48, Sayı 1,Sayfa(lar) 046-048
 3. Epstein-Barr Virus Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen  Kolestatik  Hepatit :
  Bir Olgu Sunumu: Erdoğan Yüzkollar. MN  Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi.Vol 3; 326-8. 2004
  4. Dyke- Davidoff- Masson sendromu (Serebral hemiatrofi). Bir vaka takdimi : Erdoğan Yüzkollar, Elfi Divanlı, Tamer Özekinci, Seval Özdemir, Fatih Ünal, Mehmet İzzet Avşar, Deniz Çakır.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2005, Cilt 48, Sayı 3, Sayfa(lar) 247-249
 4. Pretem ve term yenidoğanların hepatit B immunizasyonuna cevapları. Erdoğan Yüzkollar  Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004
 5. Kütanöz juvenil ksantogranüloma : Bir vaka  takdimi. Erdoğan Yüzkollar, Selçuk Yüksel, Atilla Güray, Yusuf Özmen, Günhur Başıbüyük.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi . 2.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2006, Cilt 48, Sayı 3, Sayfa(lar) 247-249

oUluslararası kongrelerde sunulan bildiri ve posterler.
1.  Transplacental AntiHbs and HepatitisB Immunization. E.Atay A.Say

E.Yuzkollar,F.yıldız,F.Güven,Z.Atay   IX.th ESPİD Congress Prenatal Health Care and Postnatal Development. poster P33.

 1. The immune response and effectivity of hepatitis B vaccine in term and preterm neonates.
 2. Güven, U. Akyuz, E.Yuzkollar, N. Uygur, E.Kavas, A. Say.  22nd Annual Meeting of The European Society for Paediatric Infectious Diseases.

oUlusal kongrelerde sunulan bildiri ve posterler.

 1. Neonatal polisitemi olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Ozkozacı T,Güven

F,Yuzkollar E, Say A. Türk Pediatri Kurumu 35.Ulusal Pediatri Kongresi Ankara,poster P54

2.Hepatit B immunizasyonuna  preterm ve term yenidoğanların cevapları.F.Yıldız

F.Güven, E.Yuzkollar, L.Karadeniz, A.Say.   44.Milli Pediatri Kongresi.Bursa,poster P99

3.Yenidoğanda paraesofageal hiatal herni olgusu. F.Yıldız, E.Can, E.Yuzkollar, O.Pektaş, A.Say  36.Türk Pediatri Kongresi İstanbul,poster P92

 1. Bir Olgu Sunumu: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu .E.Yüzkollar, F. Ünal, D.Çakır, S.Atabek   2.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 2003 İstanbul. Poster 21
 2. Kolestatik Hepatitle Prezente Olan İnfeksiyoz Mononükleozlu Olgu Sunusu.

E.Yüzkollar  2.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 2003 İstanbul. Poster 22

 1. Miliyer Tbc-Tbc Plörezi birlikteliği. Erdoğan Yüzkollar, Fatih Ünal. 47.Milli Pediatri

Kongresi  2003 İstanbul.

 1. Torasik Aktinomikozlu Bir Olgu Sunumu, S.Gürsucu, E.Yüzkollar;

T.Özekinci.39.Türk Pediatri Kongresi. 2003 Kapodokya.P-68

 1. Klippel-Feil sendromu ve servikal diastematomyelia’lı bir yenidoğan olgu.E.Yüzkollar  11.çocuk sağlığı

günleri SSK Bakırköy. 2004 İstanbul, P01-01

 1. Gitelman sendromu ( Familyal hipokalemi-hipomagnesemi ) bir olgu sunumu. E.Yüzkollar 11.çocuk

sağlığı günleri SSK Bakırköy. 2004 İstanbul, P02-51

 1. Juvenil ksantogranüloma’lı yenidoğan bir olgu sunumu. E.Yüzkollar 11.çocuk

sağlığı günleri SSK Bakırköy. 2004 İstanbul, P02-52

 1. Kongenital sternal defekt ve eşlik eden anomaliler; Yenidoğan bir vaka takdimi. E.Yüzkollar 40. Türk Pediatri Kongresi 2004  İstanbul,  P94
 2. Juvenil Ksantogranüloma ; iki olgu sunumu.E.Yüzkollar  40. Türk Pediatri Kongresi 2004  İstanbul,  P135
 3. Akut hepatit A ile ilişkili plörezi ve asit’li bir olgu. E.Yüzkollar 40. Türk Pediatri Kongresi 2004 İstanbul,  P213
 4. Nadir bir ektopik testis tipi, transvers testiküler ektopi. Bir vaka  takdimi. E.Yüzkollar  48. Milli pediatri kongresi  2004 .Samsun
 5. Lisensefali ile ilişkili mikrosefali; yenidoğan bir olgu: E.Yuzkollar  . 50 Milli Pediatri Kongresi 2006 Antalya, P82
 6. Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Geç Tanılı Konjenital Diyafragma Hernisi . Olgusu A.Guray,E.Yuzkollar,T. Ozekinci  Güncel Pediatri 2008; 6: p 40
 7. İzole kongenital asimetrik ağlayan yüz (KAAY); Olgu sunumu. E.Yüzkollar  46. Türk Pediatri Kongresi 2010  Çeşme, İzmir  P.79.
  Türk pediatri arşivi volume 45 sayı 2 haziran 2010 sayfa192
 8. Poland sendromu : İki olgu sunumu. : E.Yüzkollar  46. Türk Pediatri Kongresi 2010  Çeşme, İzmir  P.192 .
  Türk pediatri arşivi volume 45 sayı 2 haziran 2010 sayfa 204

 

Dr. Erdoğan YÜZKOLLAR
Hasta Kabul Saatlerimiz :
Hafta içi : 09:00 – 18:00
Cumartesi : 09:00 – 16:00
Bağlarbaşı Mah. 1. Sedir Sok.
Mediloft 1 no: 15
Osmangazi / BURSA
Tel: 0 224 240 16 34
Gsm : 0 505 479  67 59
E-mail : info@drerdoganyuzkollar.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]